top of page
20210210_084716.jpg

Prijava

Molimo popunite prijave željenog radnog mjesta. Molimo Vas da detaljno ispunite svako područje našeg obrasca za prijavu. Vašu prijavu ćemo pažljivo razmotriti te Vas eventualno kontaktirati. Svi vašu podaci su strogo povjerljivi i služit će isključivo za našu bazu podataka i odabir odgovarajućeg kandidata.

*Brzo ste gotovi, prijava traje samo 1 minutu.

Prijava / poslovi održavanja - čistačica

Radno mjesto detalji

Podaci o radnom vremenu 

Molimo popunite radno vrijeme za koje možete biti na raspolaganju. Ukoliko ne želite biti razmatrani za određeno radno vrijeme, ostavite prazno mjesto.

Odaberite radno vrijeme

Podaci o prevozu

Odaberite prevoz:

Vaši podaci

Detalji o radnom odnosu

Dali ste trenutno u radnom odnosu

Hvala na prijavi!

bottom of page