top of page
20210210_084716.jpg

Prijava

Molimo Vas da detaljno ispunite svako područje našeg obrasca za prijavu. Vašu prijavu ćemo pažljivo razmotriti te Vas eventualno kontaktirati. Svi vašu podaci su strogo povjerljivi i služit će isključivo za našu bazu podataka i odabir odgovarajućeg kandidata.

*Brzo ste gotovi, prijava traje samo 1 minutu.

Prijava / Info Pult - Recepcija

Radno mjesto detalji

Podaci o radnom vremenu 

Molimo popunite radno vrijeme za koje možete biti na raspolaganju. Ukoliko ne želite biti razmatrani za određeno radno vrijeme, ostavite prazno mjesto.

Odaberite radno vrijeme

Podaci o prevozu

Odaberite prevoz:

Vaši podaci

Detalji o radnom odnosu

Dali ste trenutno u radnom odnosu
Vaša stručna sprema i poznavanje Engleskog jezika:

Hvala na prijavi!

bottom of page